Register partnerov verejného sektora

15.06.2017 | 09:00
15.06.2017 | 12:00
14.06.2017
Hotel Mercure, Žabotova 2, Bratislava
Poplatok pre členov: 0.00 €
Poplatok pre nečlenov: 39.00 €

Popis

Náhradný termín zo dňa 31.05.

Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so spoločnosťou  alianciaadvokátov ak, s.r.o.  si Vás dovoľuje srdečne pozvať na raňajkový seminár, ktorý sa uskutoční 15. júna v hoteli Mercure.

Od. 1.2. 2017 je účinný  zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, tzv. protischránkový zákon, ktorý  zaviedol okrem iného nový Register partnerov verejného sektora vedený Ministerstvom spravodlivosti SR ako aj definíciu Partnera verejného sektora.


Týmto je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné prostriedky, majetok, alebo iné majetkové práva z verej-ných zdrojov  ako aj niektoré  fyzické a právnické osoby, ktoré   takejto osobe priamo alebo nepriamo dodávajú tovar alebo služby. Termín na registráciu  je  31.7. 2017.

Chcete dozvedieť, či a tento zákon týka aj vás a aké sú prvé skúsenosti z aplikačnej praxe ?


Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie