Vybrané zmeny v obchodnom práve. Dotknú sa aj Vás?

04.03.2020 | 09:00
04.03.2020 | 11:00
02.03.2020
Falkensteiner Hotel, Pilárikova5, Bratislava
Poplatok pre členov: 0.00 €
Poplatok pre nečlenov: 39.00 €

Popis

Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci s advokátskou kanceláriou bnt attorneys in CEE si Vás dovoľujú srdečne pozvať na raňajkový seminár

Business Breakfast: „Vybrané zmeny v obchodnom práve. Dotknú sa aj Vás?“


Podujatie sa venuje nasledovným otázkam:

- Novinky v procese likvidácie

- Vplyv exekúcie na konateľov a spoločníkov obchodných spoločností

- Nové dôvody pre zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu

- (Ne)zverejňovanie konečného užívateľa výhod v obchodnom registri


Tešíme sa na stretnutie  s Vami

Tím SROK

Partneri podujatia

Dokumenty na stiahnutie