Vysielanie pracovníkov – prinesie európska legislatíva zjednotenie pravidiel?

Zoznam účastníkov

Iba prihlásení členovia komory majú právo na zobrazenie zoznamu účastníkov podujatia.