Nová digitálna ekonomika – Ako sa prispôsobiť?

Zoznam účastníkov

Iba prihlásení členovia komory majú právo na zobrazenie zoznamu účastníkov podujatia.