Flash News 01/2016


Obsah čísla:


1. vítame nových členov

2. pozývame vás

2016 Pre-Election Debate

Stretnutie s ministrom financií na tému "Aktuálne a plánované zmeny v daňovej a odvodovej oblasti a ich dopady na ekonomický región Slovensko. Európske smerovanie v daňovej a monetárnej únii."

Predvolebný hospodársky dialóg s predstaviteľmi najväčších politických strán

3. ďalej pripravujeme

Chamcham daňový seminár

Speed Business Meeting

4. prehľad uskutočnených podujatí

Tradičný novoročný seminár "Novely zákona platné od 1. Januára 2016"

New Members Welcome Cocktail

5. news z oblasti práva a legislatívy

6. inzercia

Členovia informujú - Dvořák Hager & Partners

Členovia informujú - VGD-AVOS a RECTE sa zlučujú do spoločnosti VGD SLOVAKIA


Flash News 01/2016 si môžete stiahnuť TU.