Flash News 10/2015


Obsah čísla:

 1. pozývame vás
      Koncept ekonomického zamestnávateľa a legislatívne požiadavky na mzdový anti-dumping v Rakúsku
      Vysielanie zamestnancov, resp. výkon činnosti zamestnancov vo viacerých krajinách EÚ a ich vplyv na sociálne zabezpečenie
 2. ďalej pripravujeme
      New Members Welcome Cocktail
      Pracovné raňajky s ministrom financií SR
      Vianočná ochutnávka vín
 3. prehľad uskutočnených podujatí
      Get Together Skalica, Holíč
      Business Ladies Day
      Speed Business Meeting
      „Finančný manažér v 21. storočí“
 4. news z oblasti práva a legislatívy
 5. inzercia
      Členovia informujú – Publikácia TPA Horvath
      Informácia pre členov – Energy Efficient Construction 2016

Flash News 10/2015 si môžete stiahnuť TU.