Flash News 11/2015


Obsah čísla:

 1. pozývame vás
      Vianočná ochutnávka vín
      Valné zhromaždenie SROK
 2. ďalej pripravujeme
      Tradičný novoročný seminár "Novely zákona platné od 1. Januára 2015"
      New Members Welcome Cocktail
      Pracovné raňajky s ministrom financií SR
 3. prehľad uskutočnených podujatí
      Koncept ekonomického zamestnávateľa a legislatívne požiadavky na mzdový anti-dumping v Rakúsku
      Vyslanie zamestnancov alebo práca vo viacerých krajinách EÚ a ich vplyv na sociálne zabezpečenie
      Raňajkový seminár "O daniach aktuálne"
 4. news z oblasti práva a legislatívy
 5. inzercia
      Informácia pre členov - NAZCA

Flash News 11/2015 si môžete stiahnuť TU.