Flash News 12/2017


Obsah

vítame nových členov


Pozývame vás

Novely daňových zákonov platné od 1. 1. 2018


Ďalej pripravujeme

TAX seminár - „Zmeny v daňovej legislatíve”

Ples in Trenčianske Teplice


Prehľad uskutočnených podujatí

Vysielanie zamestnancov – prinesie európska legislatíva zjednotenie pravidiel?

Vianočná ochutnávka vín

Valné zhromaždenie.

Jour Fixe Košice


news z oblasti práva a legislatívy


inzercia

Informácia pre členov – Ružička Csekes

Informácia pre členov – Ritonka

Informácia pre členov – Alcohol Killer

 


Flash News 12/2017 si môžete stiahnuť TU.