Flash News 02/2016


OBSAH ČÍSLA:

vítame nových členov    

pozývame vás    
  Casual Diamond Network Night     
  Get Together - Žilina a okolie    
  Pracovné raňajky na tému „Ochrana osobných údajov v praxi“    

prehľad uskutočnených podujatí    
  2016 Pre-Election Debate    
  Stretnutie s ministrom financií na tému "Aktuálne a plánované zmeny v daňovej a odvodovej oblasti a ich dopady na ekonomický región Slovensko.
  Európske smerovanie v daňovej a monetárnej únii."    
  Predvolebný hospodársky dialóg s predstaviteľmi najväčších politických strán    
  Chamcham daňový seminár    
  Speed Business Meeting    

news z oblasti práva a legislatívy    

inzercia    
  Informácia pre členov


Flash News 02/2016 si môžete stiahnuť TU.