Flash News 02/2017


OBSAH ČÍSLA:

vítame nových členov


pozývame vás

Focus na povinnosti zamestnávateľa pri cezhraničnom vysielaní zamestnancov


ďalej pripravujeme

Zhodnotenie slovenského predsedníctva v Rade EÚ a ďalšie aktuálne priority a výzvy Európskeho parlamentu

Get together Prešov spojené so slávnostnou večerou a Speed Business Meeting

Aktuálne skúsenosti z daňových kontrol s praktickými príkladmi


prehľad uskutočnených podujatí

Speed Business Meeting

Pracovné raňajky na tému Register partnerov verejného sektora

Nové povinnosti zamestnávateľov pri vysielaní zamestnancov

Právna úprava ochrany osobných údajov


news z oblasti práva a legislatívy


inzercia

Informácia  pre členov - Prieskum verejnej mienky 2017 k otázkam týkajúcich sa konjunktúryFlash News 02/2017 si môžete stiahnuť TU.