Flash News 03/2017


OBSAH ČÍSLA:
vítame nových členov

pozývame vás
Daňové kontroly: súčasné trendy a skúsenosti
COMPLIANCE: ISO 19 600 A 37001 ŠTANDARDY
Get Together Visiting members in Poprad
Speed Business Meeting


ďalej pripravujeme

MUN-DUS 2017 – Medzinárodný festival vín
Riadenie rizika tretích strán pri outsourcovaní služieb
Letná slávnosť


prehľad uskutočnených podujatí
Focus na povinnosti zamestnávateľa pri cezhraničnom vysielaní zamestnancov
Zhodnotenie slovenského predsedníctva v Rade EÚ a ďalšie aktuálne priority a výzvy Európskeho parlamentu


news z oblasti práva a legislatívy 

inzercia
Členovia informujú –  Hotel Château Béla
Členovia informujú – BMB Leitner
Informácia  pre členov – World of Tomorrow
Informácia  pre členov – European Compliance Forum 2017


Flash News 03/2017 si môžete stiahnuť TU.