Flash News 09/2016


OBSAH ČÍSLA:

vítame nových členov


pozývame Vás

Speed Business Meeting

PRE-EMPLOYMENT SCREENING

Doing Business in Austria

Doing Business in Austria


ďalej pripravujeme

Back to work - New Members Cocktail

Koniec bezsenným nociam štatutára? ...alebo ako to je s trestnou zodpovednosťou firmy

Coffee time with Amrop: We believe in people so Zuzanou Polákovou

Slovenská kooperačná burza 2016


prehľad uskutočnených podujatí

Business Ladies Day

Športový deň

Práva nezabezpečeného veriteľa v reštrukturalizačnom konaní


news z oblasti práva a legislatívy


inzercia

Členovia informujú – Ružička Csekes s.r.o.Flash News 09/2016 si môžete stiahnuť TU.