Detail člena komory

WorkSpace Europe

Adresa Štúrova 3, 81102 Bratislava SK
Odvetvie Školstvo, vzdelávanie, poradenstvo
Kontaktná osoba Karol Ovesný
Telefón 00421/907/244512
Fax
E-mail karol.ovesny@workspaceeurope.sk
Web http://www.workspaceeurope.sk

WorkSpace Europe je konzorcium 12 slovenských vysokých škôl a je v súčasnosti jediné slovenské konzorcium v oblasti vysokoškolského vzdelávania pre Erasmus+ zahraničné pracovné stáže. Špecializujeme sa na poskytovanie medzinárodnej praxe pre študentov slovenských a európskych vysokých škôl prostredníctvom ich umiestňovania do firiem a organizácií na pracovné stáže, kde majú príležitosť získať medzinárodnú pracovnú skúsenosť pre štart ich profesionálnej kariéry. Zamestnávateľom na Slovensku ponúkame prístup k mladým odborníkom zo zahraničných vysokých škôl z najrôznejších odborov.