Detail člena komory

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

Adresa Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava SK
Odvetvie Stavebné materiály, stavebníctvo a obchod
Kontaktná osoba Mag. Ing. Alexander Holénia
Telefón 421/2/3262 1111
Fax 421/2/3262 3341
E-mail strabag-pozemne@strabag.com
Web www.strabag-pozemne.sk

- dodávka a realizácia stavieb na kľúč , - realizácia inžinierskych stavieb , - výroba a montáž prefabrikovaných konštrukcií, - rekonštrukcie historických a pamiatkovo chránených stavieb