Detail člena komory

VGD SLOVAKIA s.r.o.

Adresa Moskovská 13, 811 08 Bratislava SK
Odvetvie Audit, daňové poradenstvo, účtovníctvo
Kontaktná osoba Mag. Branislav Kováč
Telefón +421/2/672 022 11
Fax
E-mail Jana.Timkova@vgd.eu
Web www.vgd.eu

Spoločnosť VGD SLOVAKIA s. r. o. je účtovná, audítorská a daňovo-poradenská spoločnosť, ktorá má na Slovensku dve samostatné kancelárie v Bratislave a v Piešťanoch. Momentálne spoločnosť zamestnáva viac ako 150 zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosti na oddelení auditu, účtovníctva, mzdového účtovníctva, daňového poradenstva a M&A.