Detail člena komory

BMB Leitner, s.r.o.

Adresa Zámocká 32, 811 01 Bratislava SK
Odvetvie Audit, daňové poradenstvo, účtovníctvo
Kontaktná osoba Renáta Bláhová
Telefón +421/2/5910 18 07
Fax +421/2/5910 18 50
E-mail bratislava.office@bmbleitner.sk
Web www.leitnerleitner.com

BMB Leitner patrí už viac než 15 rokov k popredným slovenským audítorským a daňovo-poradenským spoločnostiam., Zameranie: Daňové poradenstvo, Audit, Corporate Service / Vedenie účtovníctva, mzdové účtovníctvo a celková obchodná administrácia pre našich klientov/.