Detail člena komory

ProfiDeCon s.r.o.

Adresa Vajnorská 100/B, 83104 Bratislava SK
Odvetvie Iné
Kontaktná osoba JUDr. Patrícia Tóthová
Telefón 00421 918 884 552
Fax
E-mail patricia.tothova@profidecon.com
Web www.profidecon.com

Spoločnosť ProfiDeCon tvorí zoskupenie poradcov (právnikov, ekonómov a účtovníkov), ktorých spája znalosť nemeckého a rakúskeho prostredia, a tiež mnohoročné pracovné skúsenosti získané v Nemecku a Rakúsku. O tieto poznatky sa chceme podeliť s firmami / fyzickými osobami, ktoré majú záujem vstúpiť na nemecký a rakúsky trh, alebo už na ňom pôsobia a potrebujú poradiť, aké povinnosti im z toho vyplývajú. Do nášho portfólia služieb patrí okrem iného poradenstvo ohľadom vysielania zamestnancov do Nemecka a Rakúska, registrácie na nemeckom a rakúskom daňovom úrade, registrácie pre účely DPH, zakladanie spoločností v Nemecku a Rakúsku, hlásenie zamestnancov na colný úrad, ZKO na SOKA BAU, BUAK, remeselnú komoru, ohlásenie činnosti v Rakúsku, vrátenie zrážkovej dane z Rakúska, vedenie účtovníctva, daňové poradenstvo a mnohé ďalšie, a to všetko vo Vašom materinskom jazyku. Vzhľadom na výsledky, spokojnosť a rastúce požiadavky klientov, plánujeme pokryť v blízkej dobe aj Švajčiarsko.