Detail člena komory

CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

Adresa Mlynské nivy 14, Twin City - blok C, 821 09 Bratislava SK
Odvetvie Informačné technológie
Kontaktná osoba Ing. Ján Budinský, Ing. Marcela Hideghétyová
Telefón 00421 2 5920 7511, 00421 2 5920 7588
Fax
E-mail m.hideghetyova@crif.com
Web www.crif.sk  www.cribis.sk  www.moje-financie.sk

CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. je prevádzkovateľom Bankového a Nebankového registra na Slovensku. Dodáva komplexné riešenia pre oblasť obchodných a spotrebiteľských informácií, ako aj riešenia pre riadenie úverových procesov a marketingových aktivít. Najvýznamnejším produktom pre oblasť business informácií je produkt Cribis Univerzálny register, ktorý je spoľahlivým zdrojom údajov o viac než 10 miliónoch podnikateľských subjektoch a fyzických osôb zo Slovenskej a Českej republiky čerpajúci z takmer 80 hlavných prehľadne unifikovaných a komplexných informačných zdrojov. Ponuka aplikácie Cribis Univerzálny register sa skladá zo širokej škály reportov, diagramov, marketingových zoznamov a monitorovacích služieb.

Jediným akcionárom spoločnosti je CRIF S.p.A.

25 krajín s priamymi aktivitami | 52 spoločností | 3 400 profesionálov pre Vašu podporu