Novely daňových zákonov platné od 1. 1. 2022 v slovenskom a nemeckom jazyku

01.02.2022 | 10:00
01.02.2022 | 11:30
31.01.2022
ONLINE WEBINÁR - v Slovenčine / Nemčine (simultánne tlmočenie)
Poplatok pre členov: 0,00 €
Poplatok pre nečlenov: 0,00 €

Popis

Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so spoločnosťami PORSCHE Slovakia spol. s.r.o., Grant Thornton Consulting, k.s a KPMG Slovensko, s.r.o., si Vás dovoľuje srdečne pozvať na novoročný daňový webinár :

Novely daňových zákonov platné od 1. 1. 2022


PREDNÁŠAJÚCI A PROGRAM: 

Ing. Peter Horniaček

MF SR 

Novinky v zákone o dani z príjmov od 1.1.2022


Mgr. Ľubomíra Murgašová

Grant Thornton Consulting, k.s.

Novela zákona o DPH a ostatné zmeny v daňových predpisoch

 

Ing. Peter Nemečkay

KPMG Slovensko, spol. s r.o.

Novely účtovných predpisov 

Fotogaléria

Partneri podujatia

Dokumenty na stiahnutie