Partner jubilea | Jubiläumspartner

Novinky

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ

20.06.2016 13:28

Slovensko bude v druhom polroku 2016 predsedať Rade EÚ, kde sú zastúpené členské štáty.

Ako predsednícky štát bude Slovensko viesť rokovania o novej európskej legislatíve či aktuálnych politických otázkach. Jeho hlavnou úlohou dovnútra Rady EÚ bude hľadať kompromisy medzi členskými štátmi v európskych politikách. Navonok ich bude Slovensko zastupovať vo vzťahu k ďalším európskym inštitúciám ako Európska komisia či Európsky parlament.

Pôjde o historicky prvé slovenské predsedníctvo, ktorého príprava začala v roku 2012.

Kalendár podujatí

Podujatie Slovensko – rakúskej obchodnej komory
Uplynulé podujatie
Partnerské podujatie
Podujatie komory a partnerské podujatie v jeden deň

Vítame nových členov

ASID a.s. Inéviac
CHETRA SK, s.r.o.Strojársky priemyselviac
CATERING s.r.o.Služby spojené s organizáciou podujatíviac
Mišík & Mucska advokátska kanceláriaPrávo a právne poradenstvoviac