Get Together

15.06.2018 | 08:15
15.06.2018 | 18:00
13.06.2018
Región Dunajská Streda a Nitra
Poplatok pre členov: 10.00 €
Poplatok pre nečlenov: 39.00 €

Popis

Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci s Taliansko-slovenskou ob-chodnou komorou, Švajčiarsko-slovenskou obchodnou komorou  a Švédskou a  Ho-landskou obchodnou komorou v SR orga-nizuje regionálnu návštevu spoločností v Dunajskej Strede, Nitre a okolí, ktorá sa uskutoční 15.6.2018. Návšteva ponúkne možnosť nahliadnuť do výroby a denných aktivít spoločností regionálneho a národ-ného významu pôsobiacich v rôznych priemyselných odvetviach. 

Tešíme sa na osobné stretnutie s Vami

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie