Flash News 11/2017


obsah

vítame nových členov


Pozývame vás

Vysielanie zamestnancov – prinesie európska legislatíva zjednotenie pravidiel?

Vianočná ochutnávka vín

Valné zhromaždenie.

Jour Fixe Košice


Ďalej pripravujeme


prehľad uskutočnených podujatí

SPEED BUSINESS MEETING

Zemetrasenie v medzinárodných daniach

CEE AUTOMOTIVE SUPPLY CHAIN 2017

Get Together Visiting members in Nitra


news z oblasti práva a legislatívy


inzercia

Informácia pre členov – ART-WORK

Informácia pre členov – Podnikanie v Nemecku a s tým súvisiace právne otázky

Informácia pre členov – „Intelligence & security services: protect and develop your business“Flash News 11/2017 si môžete stiahnuť TU.