Flash News 12/2016


OBSAH ČÍSLA:

vítame nových členov


pozývame vás

Novoročný daňový seminár


ďalej pripravujeme

Raňajky s guvernérom Národnej banky Slovenska

Tax seminár

Protischránkový zákon


prehľad uskutočnených podujatí

Speed Business Meeting

Valné zhromaždenie

Vianočná ochutnávka vín


news z oblasti práva a legislatívy


inzercia

Informácia pre členov - Stavebné objekty na predaj

Informácia pre členov - Iniciatíva Rule of Law

Informácia pre členov – Európska  komisia - čistá energia

Informácia pre členov – Výzva na predkladanie žiadostí o NFPFlash News 12/2016 si môžete stiahnuť TU.