Kooperačná burza /produkty zo železa, spracovanie kovov, produkty z dreva, nábytok, vybavenie interiérov, potraviny a nápoje/

10.03.2022 | 11:30
10.03.2022 | 16:03
22.02.2022
Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 3
Poplatok pre členov: 0,00 €
Poplatok pre nečlenov: 0,00 €

Popis

Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci s Veľvyslanectvom SR vo Viedni, s Rakúskou obchodnou komorou, agentúrou SARIO a SOPK si Vás dovoľuje srdečne pozvať na podujatie

Kooperačná burza /produkty zo železa, spracovanie kovov, produkty z dreva, nábytok, vybavenie interiérov, potraviny a nápoje/

podnikatelia zo Slovenska | obchodní agenti z Rakúska


PROGRAM:

11:30 Registrácia účastníkov | občerstvenie

12:30 Otvorenie, príhovory

Úvodná reč

Lucia Kišš, MSc. - generálna riaditeľka sekcie pre hospodársku a rozvojovú spoluprácu MZVaEZ SR

Ing. Juraj Majtán - riaditeľ regionálnej komory SOPK Bratislava

Privítanie a krátke predstavenie videofilmu obchodných zástupcov

Komm.-Rat Robert M. Hieger - Predseda spolkového výboru obchodných agentov v Rakúsku

Prehľad bilaterálnych vzťahov

Dipl.-Ing. Bronislava Chmelová - Ekonomická diplomatka, Veľvyslanectvo SR vo Viedni

Európske a rakúske právo obchodných zástupcov

Dr. Gustav Breiter - právnická kancelária Viehböck/Breiter/Schenk & Nau Rechtsanwälte

Vyhľadávanie obchodných zástupcov/Obchodný zástupca ako partner pri vstupe na nový trh

Mag. Christian Rebernig - Výkonný riaditeľ obchodných zástupcov, Rakúska obchodná komora

Diskusia

13:30 Rozhovory v malých skupinách 

One-to-one pracovné rokovania a networking

16:30 Koniec podujatia


Viac informácií je Vám k dispozízii v priloženej pozvánke

Partneri podujatia

Botschaft der Slowakischen Republik in Österreich, WKO, SARIO