Detail člena komory

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Adresa Dolnozemská cesta 1 , 852 35 Bratislava 1 SK
Odvetvie Školstvo, vzdelávanie, poradenstvo
Kontaktná osoba Ing. Štefan Žák, PhD., dekan fakulty
Telefón +421/2/ 6729 1130
Fax
E-mail dek.of@euba.sk
Web www.euba.sk

Obchodná fakulta predstavuje verejnú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, ktorá zabezpečuje systematické akreditované vzdelávanie v oblasti obchodno-vedných disciplín vo všetkých stupňoch štúdia. Jej poslaním je poskytovať kvalitnú ekonomickú prípravu a vychovávať vysokokvalifikovaných odborníkov pre potreby slovenských a zahraničných firiem, ako aj decíznej sféry. V oblasti vedy sa venuje skúmaniu mikroekonomických aspektov podnikania a ich dopadu na široké spektrum obchodných činností.