Detail člena komory

Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

Adresa Cintorínska 3/a, 811 08 Bratislava SK
Odvetvie Právo a právne poradenstvo
Kontaktná osoba Mag. Bernhard Hager, LL.M.
Telefón +421(2)32786411
Fax +421(2)32786441
E-mail bernhard.hager@dhplegal.com
Web www.dhplegal.com

Advokátska kancelária Dvořák Hager & Partners s kanceláriami v Bratislave a v Prahe sa špecializuje na poskytovanie právnych služieb vo všetkých oblastiach obchodného práva. Náš tím pozostávajúci z viac ako 45 právnikov, z ktorých väčšina v minulosti pôsobila vo významných medzinárodných a lokálnych advokátskych kanceláriách, má rozsiahle skúsenosti najmä v oblasti práva obchodných spoločností, vrátane fúzií a akvizícií, kapitálových trhov, práva nehnuteľností, pracovného práva, zastúpenia v súdnych a rozhodcovských konaniach, práva životného prostredia a práva zaoberajúceho sa infraštruktúrou projektov, ako aj súťažného práva a kartelového práva. Naše poradenské služby ponúkame v slovenskom, nemeckom, českom a v anglickom jazyku. Členom nášho tímu sú aj advokáti zapísaní v rakúskej a nemeckej advokátskej komore. Vďaka tomu a aj prostredníctvom členstva v medzinárodných advokátskych organizáciách a spolupráci s vybranými zahraničnými kanceláriami, môžeme ponúknuť rozsiahlu právnu podporu aj v otázkach zahraničných právnych poriadkov.