Novinky

Správa hotovosti a pohľadávok počas COVID-19 krízy. Balík opatrení má síce pomôcť, avšak zodpovednosť konateľov zostáva.

02.04.2020 15:03

Keď priemysel beží iba v núdzovom režime a vypadnú príjmy, podniky začnú rýchlo čeliť likvidačným problémom. Nový balík opatrení má tomuto pomôcť predísť. Konatelia čelia náročnej výzve, ktoré pohľadávky majú pokryť ako prvé bez toho, aby sa dostali do problémov v súvislosti s uprednostňovaním veriteľov alebo neskorým vyhlásením konkurzu a následným osobným ručením. Naopak, veriteľ sa pýta opačne – skutočne dlžníci nemusia platiť a aktuálne populárne slovo „vis maior“ („vyššia moc“) ich oslobodzuje od platobných povinností? 

Eversheds Sutherland Vám prináša:

Správa hotovosti a pohľadávok počas COVID-19 krízy. Balík opatrení má síce pomôcť, avšak zodpovednosť konateľov zostáva.

Viac informácií TU


Kalendár podujatí

Podujatie Slovensko – rakúskej obchodnej komory
Uplynulé podujatie
Partnerské podujatie
Podujatie komory a partnerské podujatie v jeden deň