Diskusia o právnom štáte a ľudskom kapitáli

05.09.2023 | 09:00
05.09.2023 | 12:00
04.09.2023
Jurkovičova Tepláreň, Bottova 1, Bratislava
Poplatok pre členov: 0,00 €
Poplatok pre nečlenov: 0,00 €

Popis

Diskusia o právnom štáte a ľudskom kapitáli

Právny štát je základom stabilnej a spravodlivej spoločnosti. Pevný právny rámec nielenže vzbudzuje dôveru medzi občanmi a podnikmi, ale priťahuje aj zahraničné investície, čím podporuje hospodársky rast. Dodržiavanie zásad právneho štátu zabezpečuje rovnakú ochranu a príležitosti pre všetkých, podporuje pocit dôvery, stability a transparentnosti, ktoré ďalej posilňujú sociálnu štruktúru krajiny.

Podobne je ľudský kapitál na Slovensku rozhodujúcim aktívom, ktoré je základom hospodárskeho a sociálneho rozvoja krajiny. Vďaka dobre vzdelanej a kvalifikovanej pracovnej sile má Slovensko potenciál podporovať inovácie a priťahovať zahraničné investície, čo prispieva k trvalému hospodárskemu rastu. Keďže Slovensko zápasí s demografickými zmenami a globálnou konkurenciou, je nevyhnutné uvedomiť si, že udržanie mladých talentov je základným katalyzátorom pokroku.

Spolu s partnerskými organizáciami sme pripravili dva pozičné dokumenty na témy Právny štát a Ľudský kapitál. V nadchádzajúcich politických rozhovoroch sa budeme pýtať kandidátov z príslušných demokratických politických strán na ich názory na tieto kľúčové témy.

Program:

8:30 Registrácia, káva a raňajky 

9:00 Úvodné príhovory

1.   Rule of Law/Právny štát - predvolebná diskusia

   9:05 - 9:15     Úvod do diskusie

   9:15 - 10:15   Panelová diskusia s kandidátmi z príslušných demokratických politických strán

  10:15 - 10:45  Prestávka

 2.   Human Capital/Ľudský kapitál – predvolebná diskusia

   10:45 - 10:55  Úvod do diskusie

   10:55 - 11:55  Panelová diskusia s kandidátmi z príslušných demokratických politických strán

Moderuje: Simona Simanová

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie