Naše služby

Radi by ste úspešne vkročili na slovenský alebo rakúsky trh, či Vašu firmy dlhodobo rozvíjali?

V tom prípade ste u nás správne.


  • Poradíme Vám a pomôžeme pri hľadaní vhodného obchodného partnera v oboch krajinách (kontaktov možných kooperačných partnerov, či sprostredkovaní obchodného partnerstva).
  • Vďaka našej sieti kontaktov Vám identifikujeme vhodných partnerov a zabezpečíme osobný kontakt.
  • SROK Vám ponúka informácie o trhu vo forme hospodárskych dát alebo zostavenie profilu trhu a s pomocou svojich partnerov Vám predostrie Vaše perspektívy v oboch susediacich krajinách.
  • Poznáme predpisy, rámcové podmienky a špecifiká oboch trhov.
  • Sprostredkujeme Vám a Vašim potrebám na mieru šité daňové a právne poradenstvo.
  • Podporíme Vás pri hľadaní miesta vhodného pre Vaše podnikanie, zakladaní firmy a budeme stáť pri Vás v prípade cezhraničných otázok.