Orgány komory

Prezídium

Prezident (štatutár) / generálny sekretár

Ing. Mária Berithová

I. Viceprezident

JUDr. Jaroslav Ružička, CSc.
Ružička Csekes s.r.o.

II. Viceprezident

Dr. Wilfried Serles
IB Grant Thornton Consulting, k.s.

Člen Prezídia

Ing. Vladimír Slezák
Siemens, s.r.o.

Predstavenstvo

René Stranz, MA
GEBRÜDER WEISS, s.r.o.
Zuzana Blažejová
KPMG Slovensko, s.r.o.
Mgr. Ing. Norbert Hovančák
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Dipl. Ing. Roman Bujna
Porsche Slovakia, spol. s r.o.
Mag. Bernhard Henhappel
Tatra banka, a.s.
JUDr. Roman Rod, MBA
Wertheim T, s.r.o.
Mag. Klaus Krammer