Podporte nás 2% dane

31.03.2024 | 00:00
31.03.2024 | 00:00
01.02.2024
Tím SOHK
Poplatok pre členov: 0,00 €
Poplatok pre nečlenov: 0,00 €

Popis

Pomôžte nám rozvíjať vzťahy medzi firmami a podnikateľmi Slovenskej republiky a Rakúska. 

Venovaním Vašich 2% dane prispejete k rozširovaniu vzájomnej spolupráce subjektov oboch krajín.


Údaje o nás:

IČO: 31780482

Obchodné meno: Slovensko-rakúska obchodná komora

Právna forma: Nezisková organizácia

Sídlo: Kutlíkova 17, P.O.BOX 228, 814 99 Bratislava


Postup:

Zamestnanec

- Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. 

- Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. 

- Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je - Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.


Fyzická osoba

ktorá sama podáva daňové priznanie:

- Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

- Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 


Právnická osoba

- Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

- Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024)


Už teraz Vám zo srdca ďakujeme

Tím SOHK

Dokumenty na stiahnutie