Riadenie a komplexné spracovanie dát: legislatívne požiadavky a praktické dopady

11.06.2024 | 09:00
10.06.2024
ONLINE WEBINÁR - v slovenčine
Poplatok pre členov: 0,00 €
Poplatok pre nečlenov: 0,00 €

Popis

Slovensko-rakúska obchodná komora a spoločnosť Grant Thornton Vás pozývajú na webinár:

Riadenie a komplexné spracovanie dát: legislatívne požiadavky a praktické dopady

Odborníci z Grant Thornton Vám predstavia jednoduchý, transparentný, bezrizikový a udržateľný spôsob správy údajov vo vašej organizácii.

V rámci webináru poskytnú ucelený prehľad problematiky Data governance (spracovanie dát) z nasledujúcich hľadísk:

Program: 

  • Regulácia: legislatíva, prehľady Termine plantat, transpozície a účinnosti jednotlivých regulačných aktov (dokumentov),
  • Dotknuté subjekty: prehlaď subjektov v členení na jednotlivé odvetvia a príslušné operačné režimy správy a riadenia dát, do ktorých jednotlivé odvetvia spadajú,
  • Vplyvy: prehľaď vplyvov a rizík vo väzbe na regulačné akty (dokumenty), ktoré je potrebné zvážiť pri rozhodovaní o zabezpečení súladu s platnou legislatívou.

Súčasťou webinára budú aj príklady z praxe (tzv. “lessons learned”) pri prechode na zosúladenie firemných procesov s platnou legislatívou a reguláciou v oblasti data governance – či už z hľadiska kybernetickej bezpečnosti, ako aj z hľadiska ochrany osobných údajov governance – či už z hľadiska kybernetickej bezpečnosti, ako aj z hľadiska ochrany osobných údajov.

Prednášajúci:

Peter Horovčák / Director, Advisory / Grant Thornton SK

Ivan Moroz / Partner, Advisory / Grant Thornton CZ

Fotogaléria

Partneri podujatia

Dokumenty na stiahnutie