Nový spôsob riešenia hroziaceho úpadku spoločnosti – preventívna reštrukturalizácia

Zoznam účastníkov

Iba prihlásení členovia komory majú právo na zobrazenie zoznamu účastníkov podujatia.