Hospodárske fórum so zástupcami vedúcich politických strán

Zoznam účastníkov

Iba prihlásení členovia komory majú právo na zobrazenie zoznamu účastníkov podujatia.