Detail člena komory

Wüstenrot InHouse Broker s. r. o.

Adresa Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava SK
Odvetvie Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kontaktná osoba Ing. Marian Hrotka, PhD. - predseda predstavenstva
Telefón +421 850 60 60 60
Fax +421 850 60 60 60
E-mail wihb@wuestenrot.sk
Web www.wuestenrot.sk

WIHB je novou spoločnosťou skupiny Wüstenrot na Slovensku. Prostredníctvom WIHB, Wüstenrot rozšíril svoje pôsobenie o ponuku úverov, sporení, vkladov či produktov kapitálového trhu. Skupina tak poskytuje komplexné finančné služby individuálne prispôsobené potrebám a požiadavkám svojich klientov.