Detail člena komory

WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizačná zložka

Adresa AUPARK TOWER, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava SK
Odvetvie Právo a právne poradenstvo
Kontaktná osoba Jitka Logesová
Telefón +421259101240
Fax +421 2 591 012 - 49
E-mail bratislava@wolftheiss.com
Web www.wolftheiss.com

Spoločnosť Wolf Theiss patrí medzi popredné advokátske kancelárie regiónu strednej, východnej a juhovýchodnej Európy (CEE/SEE). Svoju dobrú povesť sme vybudovali na nedostižných znalostiach miestnych pomerov, ktoré sa navyše opierajú o skúsených profesionálov naprieč celým týmto regiónom. Prostredníctvom 340 právnikov pôsobiacich v 13 krajinách zastupujeme významných nadnárodných, ale aj miestnych klientov. Svoje úsilie zameriavame na túto jedinečnú časť sveta, ktorou sú komplexné a rýchlo sa rozvíjajúce trhy regiónu CEE/SEE. Rozsiahla medzinárodná sieť kancelárií nám umožňuje úzku spoluprácu s našimi klientmi zameranú na rozvíjanie novátorských riešení, v ktorých sa spája naše know-how v oblasti práva, financií a podnikania.