Detail člena komory

UNIVOLT-REMAT s.r.o.

Adresa Šenkvická cesta 16, 902 01 Pezinok 1 SK
Odvetvie Elektrotechnický priemysel
Kontaktná osoba Gf. Dr. Michael Pöcksteiner – konateľ, Ing. Michal Valenta -prokurista
Telefón +43/176 076-0, +421/33/6902 432
Fax +43/176 076-200, +421/33/6451 045
E-mail michael.poecksteiner@dietzel-univolt.com
Web www.dietzel-univolt.com

Produkcia umelej hmoty a tvaroviek pre elektrotechniku a telekomunikácie.