Detail člena komory

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Adresa Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava SK
Odvetvie Stavebné materiály, stavebníctvo a obchod
Kontaktná osoba Bc. Vladimír Lesovský, Ing. Jiří Kozel, Dipl.-Ing. Bernhard Brandner, Ing. Radim Čáp, Lucia Glosiková, Ing. Martin Urík, Philipp Sorgo, Ing. Pavel Pechač, Dipl.-Ing. Harald Ramsbacher, Mgr. Villiam Perknovský, Ing. Janeta Laková, JUDr. Lukáš Galeštok, Man
Telefón +421/2/5710 1710
Fax +421/2/5710 1720
E-mail office.slovakia@swietelsky.sk
Web www.swietelsky.com  www.swietelsky.sk

Pozemné stavby, generálny dodávateľ: občianske, bytové, priemyselné stavby, športoviská, rekonštrukcie vrátane pamiatkovej ochrany; Dopravné inžinierske stavby: výstavba, opravy ciest, mostov, cyklochodníkov, vodohospodárske a ekologické stavby, predaj asfaltových zmesí; Železničné stavby: výstavba, údržba koľajových tratí, vývoj, prevádzka moderných traťových technológií.