Detail člena komory

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Adresa Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava SK
Odvetvie Stavebné materiály, stavebníctvo a obchod
Kontaktná osoba Peter Cibula MGMT
Telefón 421/2/3262 1111
Fax 421/2/3262 3341
E-mail strabag-pozemne@strabag.com
Web www.strabag-pozemne.sk

Dodávka a realizácia stavieb na kľúč, realizácia inžinierskych stavieb, výroba a montáž prefabrikovaných konštrukcií, rekonštrukcie historických a pamiatkovo chránených stavieb.