Detail člena komory

STEFE SK, a.s.

Adresa Zvolenská cesta 1A, 974 05 Banská Bystrica SK
Odvetvie Energetika
Kontaktná osoba Adriána Kožiaková, marketing
Telefón 0918733735
Fax nie je
E-mail marketing@stefe.sk
Web www.stefe.sk

Dynamicky sa rozvíjajúca manažérsko-servisná spoločnosť s medzinárodným zázemím. Významný výrobca a distribútor tepelnej energie a energetických služieb na Slovensku. Prostredníctvom svojich operatívnych spoločností zásobuje teplom a teplou úžitkovou vodou 250-tisíc obyvateľov.