Detail člena komory

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Adresa Tomášikova 48, 832 37 Bratislava SK
Odvetvie Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kontaktná osoba Ing. Peter Gramblička
Telefón spojovateľka: +421 2 48 62 41 11
Fax +421 2 5826 8670
E-mail gramblicka.peter@slsp.sk
Web www.slsp.sk

Slovenská sporiteľňa je s 2,3 mil. klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku. Má dlhodobo vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov a vkladov pre obyvateľstvo, v počte pobočiek ako aj v oblasti firemného bankovníctva. Jediným akcionárom je rakúska Erste Group Bank.