Detail člena komory

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. (SIMS, a.s.)

Adresa Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca SK
Odvetvie Public Relations, firemné poradenstvo, marketing, reklama
Kontaktná osoba Dr.h.c. Igor Tinka MBA, DBA, LL.M
Telefón 421/32/3260611
Fax
E-mail i.tinka@sims.sk
Web www.sims.sk

Poskytovanie a spracovanie ekonomických, kreditných, hospodárskych, marketingových informácií a odvetvových analýz určených na podporu bezpečnosti obchodných a úverových aktivít.