Detail člena komory

SIEMENS, s.r.o.

Adresa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava SK
Odvetvie Elektrotechnický priemysel
Kontaktná osoba Monika Orbanová
Telefón +421/2/5968 2161
Fax +421/2/5968 52 00
E-mail monika.orbanova@siemens.com
Web www.siemens.sk

Skupina Siemens na Slovensku je zastúpená 5 spoločnosťami. Patrí medzi najväčších zamestnávateľov a zahraničných investorov na Slovensku.