Detail člena komory

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Adresa Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 SK
Odvetvie Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kontaktná osoba Ing. Vladimír Bakeš, PhD. - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Telefón +421/2/57 29 92 41
Fax +421/2/57 29 92 39
E-mail https://www.koop.sk/vybavit-online
Web www.kooperativa.sk

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 60 produktov životného a neživotného poistenia. Poskytuje služby takmer 1,5 miliónu klientov. Prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku, KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, bola založená 30. októbra 1990. Majoritným akcionárom je jedna z najvýznamnejších poisťovní v Rakúsku, Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe so zastúpením v strednej a východnej Európe. Do skupiny VIG na Slovensku sa zaradila v roku 2001 KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group.