Detail člena komory

HYPO-BANK BURGENLAND AG

Adresa Wallnerstr. 4/2/8, A - 1010 Wien AT
Odvetvie Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kontaktná osoba Ing. Peter Kordoš
Telefón 43/1/406046074
Fax 43/1/406046080
E-mail peter.kordos@bank-bgld.at
Web www.bank-bgld.at

HYPO-BANK BURGENLAND AG