Detail člena komory

Deloitte

Adresa Digital Park ll, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava SK
Odvetvie Audit, daňové poradenstvo, účtovníctvo
Kontaktná osoba Peter Jaroš, Partner German Desk
Telefón +421/905148935
Fax
E-mail pjaros@deloittece.com
Web www.deloitte.com/sk

Deloitte patrí k popredným poradenským a audítorským spoločnostiam na svete aj na Slovensku. Naši odborníci v kanceláriách v Bratislave, Košiciach a Žiline poskytujú služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva aj v nemeckom jazyku.