Detail člena komory

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

Adresa Pribinova 4, 811 09 Bratislava SK
Odvetvie Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kontaktná osoba Ing. Ladislav Fülöp, Ing. Peter Chovanec
Telefón +421 / 2 / 32 32 30 00
Fax +421 / 2 / 32 32 30 20
E-mail info@bksbank.sk
Web www.bksbank.sk

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR