Detail člena komory

B. H. PUBLIC RELATIONS & PROMOTION, s.r.o

Adresa P.O.BOX 35, 814 99 Bratislava 1 SK
Odvetvie Public Relations, firemné poradenstvo, marketing, reklama
Kontaktná osoba Mgr. Beata Havranová
Telefón +421/2/544 340 12, +421/905/648 207, +421/915/771 092
Fax +421/2/544 340 12
E-mail beata@bhpromotion.sk
Web www.bhpromotion.sk  www.kamkam.eu

PR agentúra, Public a Media Relations, vzťahy s verejnosťou a sponzoring, poradenstvo v oblasti turizmu a podpora turistického marketingu, PR podpora pre cestovný ruch. Konzultačné a obchodné služby pre podnikateľov. Spoločnosť je majiteľom a prevádzkovateľom špecializovaného turistického online portálu www.kamkam.eu, s dôrazom na dovolenkovú destináciu Rakúsko pre trhy Česká republika a Slovensko.