Detail člena komory

Amrop Partners k. s.

Adresa Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava SK
Odvetvie Personálne poradenstvo
Kontaktná osoba Matej Taliga, Marek Hradílek
Telefón +421 908 888 396
Fax +421 2 5443 6001
E-mail slovakia@amrop.sk
Web www.amrop.sk  www.jeneweingroup.com  www.amrop.digital

Poradenská spoločnosť Amrop je lídrom v oblasti Executive Search, Strategic Talent Acquisition, Leadership Services a Board Consulting. Je súčasťou prémiovej česko-slovenskej skupiny Jenewein Group. Od roku 1990 postupne získala povesť dôveryhodného a skúseného partnera, ktorý dodáva na výsledky zamerané poradenské riešenia a stratégie vo všetkých kľúčových odvetviach. Našimi klientmi sú medzinárodné spoločnosti, slovenské i české firmy, investori, rodinné podniky, ale aj verejný a neziskový sektor.