Detail člena komory

ALAS SLOVAKIA, s.r.o.

Adresa Polianky 23, 841 01 Bratislava SK
Odvetvie Ťažba a spracovateľský priemysel
Kontaktná osoba Ing. Rostislav Fojtů, Ing. Vladimír Polák
Telefón +421/2/6920 4011
Fax +421/2/6920 4009
E-mail info@alas.sk
Web www.alas.sk

Ťažba a spracovanie kameniva, produkcia transportbetónu.